Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017

Kobieca czakra

Obraz
Czakry (czakramy) są to wirujące skupiska subtelnej energii, usytuowane blisko kręgosłupa od jego element aż do korony głowy (rys. 1).Każda z siedmiu głównych czakr pokazuje egzystencja natomiast daną sytuację z innej strony.Ta sama temat doświadczana na różnych poziomach świadomości przybiera doszczętnie nowe znaczenia.Wyobraźmy sobie kręgosłup jako szyb windy, a czakry jako poszczególne piętra, na których doświadczamy życia. Kiedy wznosimy się z jednego piętra świadomości na kolejne, poszerza się nasza perspektywa.Załóżmy, że czakry stanowią siedem pięter budynku. Kiedy znajdujemy się na najniższym piętrze a wyglądamy za pośrednictwem okno, mamy przed sobą drugi widok niż spośród pozostałych pięter.Na każdym kolejnym piętrze sukcesywnie widzimy jeszcze więcej. Jeśli okna na wszystkich piętrach są czyste, widok jest niezmącony. Jednak szyby okien są zaciemnione z wykorzystaniem nasze przekonania. Musimy być gotowi aż do zweryfikowania wszelkich przekonań, żeby je wyczyścić.Na każdym …